/index.php?/detail/gscp/330.html - 新世纪彩票 ,新世纪彩票注册 - 新世纪彩票 ,新世纪彩票注册
       当前位置: 网站首页 > 产品展示 > 公司产品
发布时间: 2017-03-29

 带轴辊:
   版长:300mm—1500mm(不含轴)
   圆周:315mm—1100mm 

上一篇:
下一篇:

Copyright © 1999 - 2017 HUANGSHAN JINGGONG GRAVURE CYLINDER CO.,LTD. All rights reserved. 新世纪彩票 ,新世纪彩票注册    皖ICP备05004730号